Όροι εγγύησης


CENTRALSHOP
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
- Το CENTRALSHOP δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από λάθος επεξεργασία των ρυθμίσεων ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές δεν καλύπτονται από την εγγύηση και η επιδιόρθωση των προβλημάτων γίνεται με ανάλογη χρέωση.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους προγραμματιστές αυτών.
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ: Επειδή μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης, ο οδηγός ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο. Όταν το τηλέφωνό σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων, μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας επάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου και βεβαιωθείτε, απευθυνόμενοι στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπό του, ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.
- Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.
- Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες. Ακολουθείτε πάντα τις επισημάνσεις στους χώρους που βρίσκεστε.
- Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε αέρια ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, φροντίζετε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.
- Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.
- Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν ή/και να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.
- Φροντίζετε πάντα το τηλέφωνό σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.)
- Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μη βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνό σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.
- Μη το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε, μην το λυγίζετε και μην το βάφετε.
- Μη πετάτε το τηλέφωνό σας στα οικιακά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς περί ασφαλούς διάθεσης ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.
- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαυμάτων). Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία. Μην την καίτε και μην την πετάτε στα σκουπίδια ή τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές μπαταρίες (πχ φουσκωμένες).
 
ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Αφαιρείτε το πίσω καπάκι της συσκευής από το ειδικά σχεδιασμένο σημείο-εγκοπή με προσοχή, ώστε να μην προκαλέσετε ζημειά ή σημάδια στη συσκευή και το καπάκι.
- Ακολουθήστε τις σημάνσεις που είναι σχεδιασμένες επάνω στη συσκευή, για την σωστή τοποθέτηση των καρτών SIM και μνήμης. Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των καρτών, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου USB ή των ακουστικών, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η αυτονομία της μπαταρίας εξαρτάται άμεσα από τη χρήση και τις εφαρμογές που έχετε στη συσκευή σας. Εάν έχετε απορίες ή κάποιο πρόβλημα σχετικά με την αυτονομία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής της συσκευής σας δεν επηρεάζεται. Αν η συσκευή ζεσταθεί περισσότερο από το φυσιολογικό, μεταφέρετε τη συσκευή σε χώρο με χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Μη καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Μην εκτίθετε τη συσκευή σε πηγές θερμότητας και υψηλή θερμοκρασία. Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται, κυμαίνονται από –10°C έως +45°C.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και φορτιστές συμβατά με τη συσκευή σας. Δυσλειτουργίες ή ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν δε γνωρίζεται την συμβατότητα ενός εξαρτήματος ή φορτιστή με τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.
- Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IΜΕI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να σημειώνετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας *#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνό σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM, καθώς και να εντοπιστεί η θέση του κατ' εκτίμηση.
- Αν και κανένας κίνδυνος σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου δεν αποδείχθηκε ποτέ, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συμβουλεύει ως προληπτικό μέτρο να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας με ένα καλό επίπεδο ισχύος σήματος. Συνιστάται επίσης να κρατάτε το τηλέφωνο, κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, μακρυά από την κοιλιά των εγκύων γυναικών και από το υπογάστριο για τους εφήβους.
Κάθε κινητό τηλέφωνο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να σέβεται τα όρια έκθεσης στις ραδιοσυχνότητες (ΡΣ) που συστήνονται από τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σύσταση 1999/519/ΕΚ), που ορίζεται στα 2W/kg κατά μέσο όρο για 10 γραμμάρια ιστού. Ωστόσο το πραγματικό επίπεδο SAR του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε είναι πολύ χαμηλότερο από τις μέγιστες τιμές (<0.4W/Kg), καθώς το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα ισχύος και χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που είναι απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της σύνδεσης στο δίκτυο.
Όσο πιο κοντά είστε σε μια κεραία σταθμού βάσης, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα ισχύος του κινητού. Σε περιοχές με πολύ χαμηλό σήμα, αναζητήστε σημείο με καλύτερη κάλυψη δικτύου, ή απενεργοποιήστε τον πομπό του τηλεφώνου για εξοικονόμηση ενέργειας κι αποφυγή υψηλής εκπομπής ραδιοκυμμάτων.
 
ΕΥΘΥΝΗ ΚΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Το CENTRALSHOP, ως προμηθευτής, εγγυάται την καλή λειτουργία κάθε συσκευής που προμηθεύει και παρέχει υποστήριξη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Το CENTRALSHOP παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του λογισμικού της συσκευής (εφόσον πρόκειται για συσκευή με προγραμματιζόμενο λογισμικό, π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, pc) για 1-2 έτη από την ημερομηνία αγοράς, ανάλογα με τη συσκευή. Σε περίπτωση που το λογισμικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επιδιόρθωση εντός της περιόδου ισχύς της εγγύησης. Το CENTRALSHOP οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη υπηρεσία επιδιόρθωσης.
Το CENTRALSHOP παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού για ένα 1-2 έτη ανάλογα με τη συσκευή. Σε περίπτωση που το υλικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευή εντός της περιόδου ισχύς της εγγύησης. Το CENTRALSHOP οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη υπηρεσία επισκευής. Σε περίπτωση που η επισκευή πρόκειται να καθυστερήσει περισσότερο από 15 εργάσιμες ημέρες ή δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών στην αγορά), το CENTRALSHOP για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή προσφέρει αντικατάσταση του προϊόντος με ένα ίδιο, ή ισάξιο νεότερο μοντέλο, ή σε διαφορετική περίπτωση επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση καμμένων/ελαττωματικών pixel στην οθόνη, καλύπτονται από την εγγύηση μόνο εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τα 2 στο σύνολο των pixel της οθόνης.
Σε περιπτώσεις που ο αγοραστής δε μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημά μας αυτοπροσώπως, το CENTRALSHOP δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα παραλαβής της συσκευής αλλά μόνο με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στον πελάτη, μόνο εφόσον υπήρξε πράγματι βλάβη που καλύπτεται από την εγγύηση.
 
ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Καμία υπηρεσία χωρίς χρέωση δεν παρέχεται εφόσον εντοπισθεί:
Ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής, που έχει επιφέρει βλάβη ή ζημιά σε αυτή, όπως πτώση.
Χρήση μη συμβατών περιφερειακών, ικανά να επιφέρουν βλάβη ή ζημιά στη συσκευή.
Επεμβάσεις, αλλαγές ή απόπειρες επισκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
Ζημιές από ανωτέρα βία, π.χ. ζημιές από υγρασία, κεραυνό, υπέρταση ηλεκτρικού δικτύου, πυρκαγιά, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, βροχή, πλημμύρα, σεισμό κ.ά.
Εσφαλμένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα (firmware) της συσκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
Για κάθε είδους ζημιάς που αναιρεί την ισχύ της εγγύησης, μπορούμε να προσφέρουμε επισκευή, με ανάλογο κόστος ανταλλακτικών ή/και εργασίας. Το ίδιο ισχύει και μετά τη λήξη της εγγύησης.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Από την αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση, εφόσον το επιστρεφόμενο προϊόν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε (as new), χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του.
Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία μας για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρία μας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε μόλις παραλάβει το προϊόν πίσω, με τρόπο αντίστοιχο της πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης.
Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.